Straf bekend n.a.v. ongeregeldheden

De tuchtcommissie van de KNVB heeft VV Katwijk naar aanleiding van de ongeregeldheden tijdens en na de wedstrijd Katwijk – Spakenburg van 10 december jl. gestraft.

De tuchtcommissie van de KNVB heeft uitgebreid en gemotiveerd de inbeschuldigingstelling, de aanklacht, de getuigenverklaringen en het verweer van VV Katwijk beschreven. VV Katwijk was op 4 punten in staat van beschuldiging gesteld, waarvan er 1 naar aanleiding van ons verweerschrift is komen te vervallen.

In haar uitspraak is de KNVB zeer specifiek over VV Katwijk in het algemeen maar ook over de gemaakte fouten op basis van de reglementen, de gemiste kansen met name vlak na aanvang van de wedstrijd en het gedrag van haar supporters.

Straf

Mede door ons gedegen en specifieke verweerschrift hebben we de straf kunnen minimaliseren tot een geldboete van 500,- euro en een voorwaardelijke straf van 1,5 jaar tot het spelen van een wedstrijd zonder publiek. Dit laatste betekent dat als er in de komende periode van 1,5 jaar een vergelijkbaar incident op De Krom voordoet, VV Katwijk een wedstrijd zonder publiek moet spelen. Ook wordt dan een nieuwe strafzaak geopend.

De door VV Katwijk gestrafte leden hebben geen andere straf van de KNVB gekregen. De tuchtcommissie van de KNVB heeft zwaar mee laten wegen dat VV Katwijk direct intern actie heeft ondernomen om herhaling te voorkomen.

Door deze straf staat VV Katwijk onder verscherpt toezicht. Bij een nieuwe soortgelijke aanklacht zullen de ongeregeldheden van 10 december zeker meegenomen worden in de strafbepaling. Laat dit voor ons allemaal een waarschuwing zijn!

Via deze weg willen wij nogmaals benadrukken dat iedereen die het sportpark betreedt zich houdt aan de gedragsregels van VV Katwijk en de KNVB. Samen met alle supporters willen we ervoor zorgen dat plezier, passie en respect bij VV Katwijk voorop staan.

Bestuur VV Katwijk

Nieuws Overig Overzicht